BBTV Founder & CEO Sharzad Rafati

ข้อกำหนดการให้บริการ

ข้อตกลงฉบับนี้แปลจากฉบับภาษาอังกฤษต้นฉบับ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่าง
ฉบับแปลและฉบับภาษาอังกฤษ ฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่า

แก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ: ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

หมายเหตุ: เราได้ทำการปรับปรุงข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้บางอย่าง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเพิ่มข้อกำหนดเกี่ยวกับจำนวนเงินที่แพลตฟอร์มอาจหักไว้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษี (ดูหัวข้อ 12) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดู: https://support.google.com/youtube/answer/10391362?hl=th.

ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ใช้กับการเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์ของเรา (รวมถึงหากคุณกำลังจะใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อลงทะเบียนกับเราในฐานะผู้ผลิตเนื้อหาหรือผู้ให้บริการอื่นๆ) แอปพลิเคชันมือถือ และผลิตภัณฑ์หรือแพลตฟอร์มใดๆ เรานำเสนอหรือนำผ่านการให้บริการของเรา (รวมเรียกว่า “บริการ”) ทั้งหมดนี้นั้นตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างล่าง

เจ้าของและผู้ดำเนินการบริการนี้คือบริษัทบร้อดแบนทีวี และ/หรือบริษัทในเครือและบริษัทย่อย (เรียกรวมกันว่า “บีบีทีวี”, “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา”)

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ก่อนใช้เว็บไซต์และบริการของเรา

๑. ความยินยอมและคุณสมบัติ

โดยการใช้บริการหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของหรือเนื้อหาที่รวมอยู่ในหรือผ่านทางบริการ ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบีบีทีวี ซึ่งรวมอยู่ในที่นี้โดยการอ้างอิงและตรวจพบได้ที่ th.bbtv.com/privacy-policy/.

บีบีทีวี ใช้ ยูทู้บ เอพีไอ และโดยการใช้เนื้อหายูทู้บ ภายในเนื้อที่และบริการของบีบีทีวี คุณตกลงยอมรับที่จะผูกพันภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการของยูทู้บ ซึ่งสามารถตรวจดูได้ที่ https://www.youtube.com/t/terms และนโยบายความเป็นส่วนตัวของกูเกิ้ล ซึ่งสามารถตรวจดูได้ที่ https://www.google.com/policies/privacy สำหรับบริการเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สามอย่าง เช่นกูเกิ้ล และ ยูทู้บนั้น พวกเขาอาจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเองเมื่อใดก็ได้ บีบีทีวีจะไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เราขอแนะนำให้คุณอ่านข้อกำหนดในการให้บริการของยูทู้บ และนโยบายความเป็นส่วนตัวของกูเกิ้ล เป็นประจำ

หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ในข้อกำหนดในการให้บริการหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านี้ โปรดอย่าใช้เนื้อที่หรือบริการนั้นๆ เพราะการใช้บริการ ถือว่าคุณยืนยันว่าคุณเป็นผู้บรรลุนิติภาวะหรือเป็นผู้เยาว์ที่เป็นอิสระ หากคุณเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุระหว่าง ๑๓ ปี ถึงอายุที่บรรลุนิติภาวะ คุณอาจจะใช้บริการได้ภายใต้การดูแลควบคุมของพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่ตกลงที่จะผูกพันภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้เท่านั้น การบริการไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ใช้ที่อายุต่ำกว่า ๑๓ ปี หากคุณอายุต่ำกว่า ๑๓ ปี อย่าใช้บริการเหล่านี้

๒. เนื้อหาของบุคคลที่สาม

ในการบริการของบีบีทีวีนั้น บีบีทีวีอาจแสดงเนื้อหาบางส่วน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะโฆษณา) ที่เป็นของบุคคลที่สาม เนื้อหานี้เป็นความรับผิดชอบของบุคคลที่สามที่เผยแพร่เท่านั้น บีบีทีวีจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่ว่าจะเชื่อมโยงหรือไม่จากเว๊บไซต์นี้หรือไปยังเว็บไซต์นี้ก็ตาม คุณตกลงว่าบีบีทีวีจะไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์หรือเนื้อหาของบุคคลที่สามดังกล่าว

เราไม่มีการแสดงออกหรือบอกเป็นนัยที่จะรับรองผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สามจากข้อมูล เนื้อหา หรือเนื้อหาใด ๆ ที่อ้างถึงหรือรวมอยู่ในหรือเชื่อมโยงจากบริการนั้นๆ

๓. เครื่องหมายการค้า

“บีบีทีวี”, “บร้อดแบนทีวี”, “ไวโซ”, “ไวโซ แค้ททาลิสต์”, “ไวโซ โนวิ”, “ทีจีเอน”, “อ้อพโพซิชั่น”, “วิมซิค”, “เอ้าท์สปี๊ค”, “ฮู้พลาคิดซ์”, “สคว้อดไรวัลส์”, “โยโบโฮ” และเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้และรูปภาพที่แสดงบนหรือผ่านบริการอื่น ๆ ที่เป็นของบีบีทีวีหรือได้รับอนุญาตจากบีบีทีวี

๔. ลิขสิทธิ์

บริการและเนื้อหาทั้งหมดที่รวมอยู่ในบริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียงเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ และการออกแบบ ข้อความ กราฟิก เนื้อหา วิดีโอ และ/หรือเสียงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของบีบีทีวี และ/หรือ ( หากมี) ผู้จดทะเบียนอนุญาตบุคคลที่สาม ทั้งหมดนี้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของแคนาดาและประเทศอื่นๆ คุณไม่สามารถทำเนื้อหาซ้ำ ตีพิมพ์ซ้ำ แจกจ่าย แสดง ขาย โอน หรือแก้ไขเนื้อหาใดก็ตามที่พบในบริการที่กล่าวข้างต้นโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากบีบีทีวี

๕. การใช้งานที่ได้รับอนุญาต

บริการทั้งหมดและเนื้อหาทั้งหมดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริการถือเป็นทรัพย์สินของบีบีทีวีหรือได้จดทะเบียนกับบีบีทีวี คุณได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเนื้อหาเพื่อการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น โดยมีเงื่อนไขว่าสำเนาของเนื้อหานี้ยังคงสงวนลิขสิทธิ์ ยังคงมีข้อจำกัดความรับผิดชอบใดๆ หรือมีคำประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์อื่นๆ ในเนื้อหานั้นๆ ห้ามคัดลอก ใช้ หรือดำเนินวิธีการวิศวกรรมย้อนกลับในเนื้อหานั้นหรือวัสดุที่มีอยู่ผ่านบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบีบีทีวี

คุณไม่สามารถใช้บริการในเชิงพาณิชย์หรือใช้เนื้อหาใด ๆ ในการบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบีบีทีวี

ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ที่ให้สิทธิ์หรือใบอนุญาตอื่นใดแก่ทรัพย์สินทางปัญญาของบีบีทีวี หรือบุคคลที่สาม

ห้ามคุณร่วมให้ข้อมูล โพสต์ หรือส่งต่อเนื้อหาที่ละเมิด ผิดกฎหมาย คุกคาม หรือลามกอนาจาร

คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการใช้บริการเหล่านี้

บีบีทีวี โดยดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว นอกเหนือจากสิทธิ์หรือการเยียวยาอื่น ๆ ที่มีให้สำหรับบีบีทีวี และโดยไม่ต้องรับผิดชอบอื่นใดทั้งสิ้นแล้ว อาจยกเลิกหรือจำกัดคุณในการเข้าถึงบริการใด ๆ ได้ บีบีทีวีสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกบริการใด ๆ ได้ตลอดเวลา

๖. ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

คุณอาจต้องสร้างบัญชีหรือโปรไฟล์ที่คุณเข้าถึงได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อใช้บริการบางอย่างของเรา เพื่อความปลอดภัยคุณต้องเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณไว้เป็นความลับ และไม่ให้เปิดเผยต่อบุคคลใดๆ หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ข้อมูลเหล่านี้ ยกเว้นตัวแทนบีบีทีวี ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น คุณควรเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำ และคุณต้องออกจากระบบเมื่อสิ้นสุดแต่ละครั้งที่เสร็จจากการใช้แล้ว

คุณต้องแจ้งให้บีบีทีวี ทราบทันทีหากมีการใช้ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านที่น่าสงสัยหรือเกิดขึ้นจริงโดยไม่ได้รับอนุญาต

๗. ความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวตรวจดูได้ที่ https://th.bbtv.com/privacy-policy อธิบายวิธีการที่บีบีทีวี รวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณและปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ การที่คุณใช้บริการเหล่านี้แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัว

๘. เนื้อหาและคำติชมของคุณ

บริการบางอย่างอาจอนุญาตให้คุณส่งเนื้อหาได้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกราฟิก อาร์ตเวิร์ก งานเขียน และซอฟต์แวร์) หากคุณเลือกที่จะส่งเนื้อหาดังกล่าวให้เราผ่านทางบริการนั้นหรือทางอีเมล์หรือโดยวิธีการจัดส่ง ถือว่าคุณให้สิทธิ์บีบีทีวีในการใช้งาน ลบ ผลิตซ้ำ แก้ไขดัดแปลง ตีพิมพ์ แปล สร้างงานลอกเลียนแบบ แจกจ่าย และแสดงเนื้อหาดังกล่าวบนสื่อใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือไม่ใช่เชิงพาณิชย์

หากคุณส่งคำติชมหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบริการของเราหรือส่วนอื่น ๆ ของธุรกิจของบีบีทีวีมาให้เรา ถือว่าคุณตกลงที่จะให้บีบีทีวีมีสิทธิ์ใช้ข้อเสนอแนะหรือคำติชมดังกล่าวแบบไม่จำกัดเฉพาะ ใช้ได้ทั่วโลก ตลอดไป ไม่สามารถเพิกถอนได้ โอนได้ อนุญาตต่อได้ ปลอดค่าลิขสิทธิ์ ชำระใบอนุญาตเต็มจำนวน เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆก็ตาม โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือภาระผูกพันใด ๆ กับคุณทั้งสิ้น

๙. ลักษณะเฉพาะของการให้ทิปจากแพลตฟอร์ม

ในทุกกรณีที่มีการบริการแจกจ่ายหรือเผยแพร่เนื้อหาใดๆ ของคุณบน แพลตฟอร์ม (“แพลตฟอร์ม”) และการบริการหรือเผยแพร่นั้นมีลักษณะเฉพาะที่ช่วยให้คุณได้รับเงินโดยสมัครใจจากผู้ใช้ปลายทาง ซึ่งรวมถึงกรณีที่ผู้ใช้อาจได้สิทธิประโยชน์บางประการจาก แพลตฟอร์มดังกล่าวโดยแลกกับการชำระเงินดังกล่าว (ลักษณะเฉพาะดังกล่าวที่อ้างถึงในที่นี้เป็น “ลักษณะเฉพาะของการให้ทิป” และแพลตฟอร์มที่มีลักษณะเฉพาะของการให้ทิปที่อ้างถึงในที่นี้เป็น “แพลตฟอร์มการให้ทิป”) และคุณสามารถที่จะเปิดใช้งานหรืออนุญาตให้บีบีทีวี เปิดใช้งานแพลตฟอร์มการให้ทิปในนามของคุณได้ คุณรับทราบและเข้าใจ

เงื่อนไขที่จำเป็นของบีบีทีวี ในการบริการอำนวยความสะดวกให้กับคุณ ในลักษณะเฉพาะของการให้ทิปบนแพลตฟอร์มของคุณคือ คุณรับทราบและตกลง: (ก) ที่จะดำเนินการทั้งหมดตามที่บีบีทีวี หรือแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องต้องการโดยเปิดแพลตฟอร์มการให้ทิปเพื่อใช้งานได้ทันที ซึ่งรวมถึงการมีบัญชีการชำระเงินที่ถูกต้องตามที่บีบีทีวี หรือแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับทิปอาจต้องใช้เป็นครั้งคราว (ข) ที่จะปฏิบัติตามนโยบาย ขั้นตอน หรือข้อตกลงสำหรับผู้ใช้ปลายทางของแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับทิปทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของแพลตฟอร์มดังกล่าว (รวมเรียกว่า “แนวทางเนื้อหา”) หรือข้อตกลงทางกฎหมายอื่นๆ ซึ่งใช้ได้กับบัญชีการชำระเงินของคุณกับแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับทิป (ค) ว่าบีบีทีวี จะอำนวยความสะดวกในการชำระเงินค่าทิปของคุณตามเงื่อนไขต่อไปนี้เท่านั้น: (๑) คุณเป็นผู้ผลิตเนื้อหาที่ได้ลงนามในข้อตกลงผู้ผลิตเนื้อหาอย่างสมบูรณ์แล้วกับบีบีทีวี (“ข้อตกลงผู้ผลิตเนื้อหา”); (๒) ยอดทิปที่คุณจะได้รับในเดือนที่กำหนดตามปฏิทินคือยี่สิบดอลลาร์ (๒๐.๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ)หรือมากกว่านั้น (ฆ) หากยอดทิปที่คุณจะได้รับน้อยกว่ายี่สิบดอลลาร์ (๒๐.๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ) แต่มากกว่าหนึ่งดอลลาร์ (๑.๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ) บีบีทีวีจะชำระยอดที่คุณจะได้รับนั้นภายใน ประมาณ๔๕ วันหลังจากสิ้นปีปฏิทิน หรือ สิ้นเดือนปฏิทินถ้ายอดเงินคงเหลือของคุณเกินยี่สิบดอลลาร์ (๒๐.๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ) แล้วแต่ว่ายอดไหนจะถึงก่อน (ง) ในกรณีที่ข้อตกลงผู้ผู้ผลิตเนื้อหาของคุณกับบีบีทีวีสิ้นสุดลง บีบีทีวีจะจ่ายเงินให้กับคุณยอดเงินทิปที่เป็นหนี้คุณภายใน๙0 วันหลังจากสิ้นเดือนตามปฏิทินเมื่อบีบีทีวี รับทราบว่าข้อตกลงดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามบีบีทีวี จะไม่ชำระเงินเมื่อยอดเงินทิปคงเหลือนั้นน้อยกว่าสิบดอลลาร์ (๑๐.๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ) (จ) คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาว่าทิปใดๆ อยู่ภายใต้การทำธุรกรรมหรือภาษีทางอ้อม (รวมถึง ตัวอย่างเช่นภาษีมูลค่าเพิ่ม) และรับผิดชอบในการส่งภาษีดังกล่าวไปยังหน่วยงานจัดเก็บภาษีที่เหมาะสม และ (ฉ) ไม่ใช้ลักษณะเฉพาะในการให้ทิปเพื่อชักชวนหรือเพื่อรับทิป: (๑) ที่เกิดจากการหลอกลวงหรือสร้างความเข้าใจผิด; (๒) เพื่อสาเหตุทางการเมือง; (๓) เป็นการบริจาคเพื่อการกุศล (๔) หากส่วนใดส่วนหนึ่งของการบริการดังกล่าวของคุณละเมิดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อด้านเนื้อหาง หรือกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับ (๕) ในการบริการอื่นใดนอกเหนือจากการผลิตและจำหน่าย

เนื้อหาของคุณหรือสินค้าหรือการพิจารณาอันมีค่าอื่น ๆ (๖) เพื่อวัตถุประสงค์ในการระดมทุนสำหรับเป้าหมายเจาะจง โครงการ หรือการซื้อเฉพาะ หรือ (๗) น้อยกว่าหนึ่งดอลลาร์หรือเกิน $๕๐๐ ต่อวันต่อผู้ใช้หนึ่งราย

บีบีทีวีหรือแพลตฟอร์มเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับทิปอาจจ่ายเงินคืนให้ หากพิจารณาตามดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวแล้วว่าสถานการณ์ดังกล่าวมีเหตุผลในการคืนเงิน ในกรณีที่บีบีทีวี หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับทิปจ่ายเงินคืนให้ คุณอนุญาตให้ฝ่ายดังกล่าวนั้นหักเงินคืนจำนวนนั้นจากรายได้ใดๆ ที่คุณจะได้รับ

แพลตฟอร์มเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการให้ทิปอาจกำหนดและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมในการจ่ายทิปแต่ละครั้ง (“ค่าธรรมเนียมการให้ทิป”) และแก้ไขค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นครั้งคราว คุณรับทราบและตกลงว่า: (ก) บีบีทีวี ไม่มีภาระผูกพันหรือความรับผิดชอบในการแจ้งให้คุณทราบถึงการแก้ไขใด ๆ ดังกล่าวต่อค่าธรรมเนียมการให้ทิปแพลตฟอร์ม; (ข) คุณมีหน้าที่รับผิดชอบภาษีใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระค่าธรรมเนียมการให้ทิปแพลตฟอร์ม และ (ค) หากบีบีทีวี จำเป็นต้องเรียกเก็บภาษีจากคุณจากค่าธรรมเนียมการให้ทิปแพลตฟอร์ม บีบีทีวี จะรวมจำนวนเงินดังกล่าวในรายงานที่จัดทำโดยบีบีทีวีเกี่ยวข้องกับการชำระเงิน นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการให้ทิปแพลตฟอร์มแต่ละรายการ

บีบีทีวี จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ จากคุณในการได้รับทิปของคุณ แต่อย่างไรก็ตามบีบีทีวี สงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจได้ตลอดเวลาระหว่างการใช้ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ และในดุลยพินิจของบีบีทีวีแต่เพียงผู้เดียวในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ ถ้าจำเป็นในการจัดการบริหารลักษณะเฉพาะในการให้ทิปที่เกี่ยวข้องบนแพลตฟอร์มการให้ทิป (“ค่าธรรมเนียมการให้ทิปของบีบีทีวี”) และแก้ไขค่าธรรมเนียมการให้ทิปของบีบีทีวี เป็นครั้งคราวและขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบีบีทีวี แต่เพียงผู้เดียว หาก บีบีทีวี ตัดสินใจที่จะนำค่าธรรมเนียมการให้ทิป ของบีบีทีวีมาใช้ หรือแก้ไขจำนวนค่าธรรมเนียมดังกล่าว บีบีทีวีจะแจ้งการตัดสินใจนี้เป็นลายลักษณ์อักษรให้คุณทราบล่วงหน้าเป็นเวลา ๓๐ วัน คุณรับทราบและตกลงว่า: (ก) ค่าธรรมเนียมใดๆ ในการให้ทิปของบีบีทีวี ไม่รวมภาษีที่กำหนดโดยกฎหมายและหน่วยงานของรัฐทุกประเภท และคุณจะต้องรับผิดชอบภาษีใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว และ (ข) หากบีบีทีวี จำเป็นต้องเก็บภาษีจากคุณเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการให้ทิปของบีบีทีวี ในกรณีเช่นนี้บีบีทีวี จะรวมจำนวนเงินดังกล่าวในรายงานที่บีบีทีวีจัดทำ ในการชำระเงินเกี่ยวข้อง นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการให้ทิป ของบีบีทีวีใน แต่ละรายการ

๑๐. เงินดิจิทัลและสินค้าและบริการดิจิทัล

ในกรณีที่การให้บริการอนุญาตให้คุณซื้อสกุลเงินเสมือนหรือสกุลเงินดิจิทัล (“เงินดิจิทัล”) และใช้เงินดิจิทัลนั้นเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการเสมือนหรือดิจิทัล (“สินค้าและบริการดิจิทัล”) เช่นผ่านแอปพลิเคชันมือถือของบีบีทีวีได้ คุณรับทราบและตกลงว่าเงินดิจิทัลและสินค้าและบริการดิจิทัลดังกล่าวไม่มีมูลค่าเป็นเงิน และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินจริงหรือกายภาพ เป็นสินค้า หรือบริการได้ การซื้อเงินดิจิทัลและ

สินค้าและบริการดิจิทัลจำกัดเฉพาะผู้ใช้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว หรือได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองเพื่อทำการซื้อดังกล่าว

การซื้อเงินดิจิทัลอนุญาตให้คุณใช้แบบมีข้อจำกัด ไม่สามารถโอนได้ ไม่สามารถอนุญาตต่อช่วง และเพิกถอนได้ คุณใช้เงินดังกล่าวในการซื้อสินค้าและบริการดิจิทัลเพื่อใช้บริการส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ คุณรับทราบและตกลงว่าคุณไม่ได้รับสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในหรือต่อเงินดิจิทัลหรือสินค้าและบริการดิจิทัลดังกล่าวนั้น คุณตกลงว่าคุณไม่สามารถซื้อเงินดิจิทัลได้จากแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม จากการแลกเปลี่ยน นายหน้า หรือกลไกอื่นๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากบีบีทีวี เมื่อคุณได้รับใบอนุญาตให้ใช้เงินดิจิทัลหรือสินค้าและบริการดิจิทัลแล้ว คุณไม่สามารถที่จะโอน ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลหรือสินค้าและบริการดิจิทัลดังกล่าวกับบุคคลหรือบัญชีอื่น บีบีทีวีอาจแก้ไขราคาและความพร้อมในการใช้งานของเงินดิจิทัลและสินค้าและบริการดิจิทัลได้ตลอดเวลา

คุณตกลงว่าการซื้อเงินดิจิทัล และสินค้าและบริการดิจิทัลทั้งหมดถือเป็นที่สิ้นสุด และบีบีทีวี จะไม่อนุญาตให้มีการแลกเปลี่ยนหรือคืนเงินดิจิทัลหรือสินค้าและบริการดิจิทัลที่ไม่ได้ใช้เมื่อธุรกรรมนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว หากคุณเป็นผู้พำนักอาศัยในสหภาพยุโรป คุณมีสิทธิ์บางอย่างที่จะถอนตัวจากการซื้อสินค้าออนไลน์ได้ อย่างไรก็ตาม ทันทีที่คุณซื้อเงินดิจิทัล สิทธิ์ในการถอนเงินของคุณจะหมดไปเมื่อเงินดิจิทัลเข้าบัญชีของคุณแล้ว บีบีทีวี อาจจัดทำใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับผู้พำนักอาศัยในสหภาพยุโรป ในกรณีที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่คุณร้องขอ บีบีทีวีไม่มีภาระผูกพันในการชดใช้หรือคืนเงินดิจิทัลหรือสินค้าและบริการดิจิทัลที่สูญหายเนื่องจากการยกเลิก การระงับ หรือการยกเลิกบัญชีของคุณ

๑๑. การปรับเปลี่ยนนโยบายและขั้นตอนของแพลตฟอร์ม

ในกรณีที่แพลตฟอร์มแก้ไขนโยบายหรือขั้นตอน หรือลักษณะหรือรูปแบบที่บีบีทีวีได้รับข้อมูลหรือเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับนโยบายหรือขั้นตอนดังกล่าว (เช่น รายงานข้อมูล) และการปรับเปลี่ยนดังกล่าวทำให้บีบีทีวีต้องแก้ไขนโยบายหรือขั้นตอนของตนเอง เพื่อจะได้ดำเนินการตามภาระหน้าที่ที่สมควรต่อไปตามข้อตกลงที่ดำเนินการอยู่ระหว่างคุณและบีบีทีวี (เช่น การชำระเงิน) ทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบีบีทีวีแต่เพียงผู้เดียว บีบีทีวีมีสิทธิ์ที่จะล่าช้าหรือเลื่อนการปฏิบัติตามภาระผูกพันดังกล่าวในระยะเวลาที่เห็นว่าเหมาะสม ตามที่บีบีทีวีเห็นสมควรตามดุลยพินิจของบีบีทีวีแต่เพียงผู้เดียว เพื่อให้บีบีทีวีสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายหรือขั้นตอนและ/หรือดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมในการดำเนินการแก้ไขใดๆ

๑๒. การหักภาษี ณ ที่จ่าย

ในกรณีที่แพลตฟอร์มหักรายได้จำนวนใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษี (เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย) ซึ่ง บีบีทีวีควรจะได้รับเงินจำนวนดังกล่าวจากแพลตฟอร์มดังกล่าวแล้วแบ่งปันบางส่วนกับคุณภายใต้ข้อตกลงระหว่างคุณและบีบีทีวี ขั้นตอนการคำนวณของบีบีทีวีในส่วนแบ่งรายได้ของคุณที่ได้รับจากบีบีทีวี จะเป็นดังนี้: (๑) บีบีทีวีจะกำหนดจำนวนเงินที่ต้องจ่ายให้กับคุณภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวก่อนราวกับว่าไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายดังกล่าวโดยแพลตฟอร์ม และจากนั้น (๒) บีบีทีวีจะหัก จำนวนเงินที่จ่ายให้กับคุณเท่ากับจำนวนเงินที่หักโดยแพลตฟอร์ม และจะชำระส่วนที่เหลือให้คุณ

๑๓. ไม่มีการรับรองและการรับประกัน

นอกเหนือจากที่กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดในการให้บริการนี้ บีบีทีวี และผู้จัดหา ผู้จัดจำหน่ายหรือคู่ค้าของ บีบีทีวี หรือกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน หรือผู้รับเหมาของบีบีทีวี จะไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เกี่ยวกับคุณภาพ ความถูกต้องหรือ ความสมบูรณ์ของบริการหรือข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ (รวมถึงเนื้อหาและลิงก์ของบุคคลที่สาม) ที่มีอยู่ในบริการ และในขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ขอปฏิเสธอย่างชัดแจ้งในการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการและเนื้อหาและข้อมูล (รวมถึง โดยไม่จำกัดเนื้อหาและลิงก์ของบุคคลที่สาม) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยและเงื่อนไขของความสามารถในการซื้อขาย ความพร้อมเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ กรรมสิทธิ์ และการไม่ละเมิด การบริการและเนื้อหาและข้อมูลที่มีให้ผ่านบริการมีให้ “ตามที่เป็นอยู่”

๑๔. การจำกัดความรับผิด

ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต บีบีทีวีและผู้จัดหา ผู้จัดจำหน่าย และพันธมิตร และกรรมการที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้รับเหมา และตัวแทนจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เป็นความเสียหายพิเศษ ที่เป็นแบบอย่าง ที่ลงโทษได้ ไม่ว่าโดยตรง ทางอ้อม บังเอิญ หรือ เป็นผลต่อเนื่อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียผลกำไรหรือการสูญเสียเงินออม) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการหรือเนื้อหาหรือข้อมูลที่เข้าถึงได้ผ่านบริการ ผ่านการดำเนินงานของการบริการ หรือความล้มเหลวหรือความล่าช้าในการดำเนินงานของการบริการ แม้ว่าจะได้รับแจ้งแล้วถึงความเสียหายที่อาจเป็นไปได้

การบริการเหล่านี้ควบคุมและนำเสนอโดยบีบีทีวี จากหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในแคนาดา บีบีทีวีไม่รับรองว่าบริการหรือเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ที่มีให้ผ่านบริการนี้จะเหมาะสำหรับผู้อยู่อาศัยในเขตอำนาจศาลอื่น คุณตกลงว่า

การเข้าถึงหรือการใช้บริการจากเขตอำนาจศาลอื่นถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง และคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายของเขตอำนาจศาลอื่นดังกล่าวนั้น

ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตนั้น ความรับผิดชอบทั้งหมดของบีบีทีวี และผู้จัดหา ผู้จัดจำหน่าย และพันธมิตร และกรรมการที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้รับเหมา และตัวแทนในการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับบริการเหล่านี้ หรือข้อมูลที่มีอยู่ผ่านการบริการจะถูกจำกัดตามจำนวนเงินที่คุณจ่ายให้บีบีทีวีเพื่อใช้บริการ หรือในกรณีของบริการที่ยังไม่ได้ชำระเงิน ให้เหลือเพียง ๒๐๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

๑๕. การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณจะต้องชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องบีบีทีวีและผู้จัดหา ผู้จัดจำหน่ายและหุ้นส่วนของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ผู้รับเหมา และตัวแทนที่เกี่ยวข้องจากการฟ้องร้อง การดำเนินการ หรือความต้องการใดๆ (รวมถึงความรับผิด ค่าใช้จ่าย ความเสียหาย คำตัดสินหรือค่าทนายความที่เหมาะสม ที่เกิดจากการฟ้องร้อง การดำเนินการ หรือความต้องการดังกล่าว) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณ หรือเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ผ่านการบริการ หรือการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้

หากคุณกำลังใช้บริการในนามของธุรกิจ ธุรกิจนั้นยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ รวมถึงข้อกำหนดการชดใช้ค่าเสียหายข้างต้น

๑๖. การสละสิทธิ์การพิจารณาคดีของคณะลูกขุนและการดำเนินคดีแบบกลุ่ม

คุณและบีบีทีวี ตกลงโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิกถอนใดๆที่จะสละสิทธิ์ใดๆและสิทธิ์ทั้งหมดจากการเข้าร่วมการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุน และสิทธิ์ในการเข้าร่วมในการดำเนินคดีแบบกลุ่มในกระบวนการทางกฎหมายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับบริการหรือข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ คุณและบีบีทีวีตกลงว่าแต่ละฝ่ายอาจยื่นข้อเรียกร้องต่ออีกฝ่ายหนึ่งได้เฉพาะ

วิสัยความสามารถของคุณหรือของบุคคลนั้นเท่านั้น และไม่ใช่ในฐานะโจทย์หรือแบบกลุ่มที่ดำเนินคดีโดยตัวแทนหรือกลุ่มที่อ้างขึ้น

๑๗. การแก้ไขข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้

เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้เป็นครั้งคราว เราจะลงประกาศการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้บนหน้าเว็บนี้ และหากการเปลี่ยนแปลงมีนัยสำคัญ เราจะลงประกาศที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในหน้านี้ คุณสามารถตรวจดูได้ว่าข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดเมื่อใด โดยอ้างอิงจากวันที่แก้ไขซึ่งเห็นได้จากตอนต้นของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้

คุณยอมรับว่าการที่คุณใช้บริการต่อไปหลังจากการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้วถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้

คุณตกลงที่จะตรวจสอบข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้เป็นประจำเพื่อแจ้งให้คุณเองทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้

๑๘. การใช้ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้

ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ใช้กับการใช้งานของคุณหรือการเข้าถึงบริการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆของบีบีทีวี ที่คุณใช้อาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหาก ในกรณีดังกล่าว ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงของคุณกับ บีบีทีวีเช่นกัน

หากคุณลงทะเบียนกับเราในฐานะผู้ผลิตเนื้อหาหรือผู้ให้บริการรายอื่น และได้ทำข้อตกลงผู้ผลิตเนื้อหาหรือข้อตกลงบริการอื่นๆ กับเรา ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งอย่างชัดแจ้งระหว่างข้อตกลงการบริการและข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ ข้อตกลงการบริการจะมีผลบังคับต่อความขัดแย้งนั้นๆ

๑๙. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

บทบัญญัติของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้จะถือว่าแบ่งแยกกันออกได้ ในกรณีที่บทบัญญัติใด ๆ พิจารณาแล้วว่าไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือไม่สมบูรณ์ บทบัญญัติดังกล่าวจะยังคงบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ และการพิจารณาดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ของบทบัญญัติที่เหลืออื่น ๆ

ไม่ถือว่าการสละสิทธิ์ของข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ของข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้จะเป็นการสละสิทธิ์อย่างต่อเนื่องของข้อกำหนดหรือเงื่อนไขดังกล่าวหรือข้อกำหนดหรือเงื่อนไขอื่น ๆ และการที่บีบีทีวีไม่ได้ทำการยืนยันสิทธิ์หรือข้อกำหนดใด

ๆ ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการนี้ไม่ถือว่าบีบีทีวีสละสิทธิ์หรือบทบัญญัติดังกล่าว

คุณไม่สามารถมอบหมาย หรือ โอนเงื่อนไขการบริการเหล่านี้ แต่บีบีทีวีอาจมอบหมายหรือโอนได้โดย ดุลยพินิจของบีบีทีวี

หัวข้อที่ใช้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะรวมไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและจะไม่ใช้ในการตีความหรือจำกัดข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้

บทบัญญัติที่พบในส่วนที่ ๗ (ความเป็นส่วนตัว), ๘ (เนื้อหาและคำติชมของคุณ), ๙ (ลักษณะเฉพาะตัวในการให้ทิปบนแพลตฟอร์ม), ๑๐ (เงินดิจิทัลและสินค้าและบริการดิจิทัล), ๑๓ (ไม่มีการรับรองและการรับประกัน), ๑๔ (ข้อจำกัดความรับผิด ), ๑๕ (การชดใช้ค่าเสียหาย), ๑๖ (การสละสิทธิ์ของการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนและการดำเนินการแบบกลุ่ม), ๑๗ (การแก้ไขข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้) และ ๑๙ (ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม) จะมีผลบังคับต่อข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้และการใช้บริการของคุณ

ข้อตกลงนี้และการปฏิบัติตามข้อตกลงจะอยู่ภายใต้กฎหมายของจังหวัดบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา คุณตกลงที่จะยื่นคำร้องต่อเขตอำนาจศาลพิเศษเฉพาะศาลที่ตั้งอยู่ในเมืองแวนคูเวอร์ รัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดาในข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการและข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ ทั้งสองฝ่ายได้ขอให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และเอกสารทั้งหมดที่พิจารณาในที่นี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ เอกสาร Les parties aux présentes ont exigé que cette entente et tous autres envisagés par les présentes soient rédigés en anglais.

สำหรับข้อมูลในการติดต่อบีบีทีวี โปรดดูข้อมูลการติดต่อที่ด้านล่างของเว็บไซต์ บีบีทีวี.คอม th.bbtv.com